Yamazen ( Thailand )

Global Machinery Trading Solution Provider

บริษัท YAMAZEN THAILAND ร่วมกับบริษัท OKUMA TECHNO (THAILAND) LTD. (จากนี้ไปจะขอเรียกว่า “OKUMA”) ในการเปิด “YAMAZEN x OKUMA WORK SHOP”

โดย Work shop ในครั้งนี้บริษัทเราซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องจักรของบริษัท OKUMA ได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงกับเครื่องจักรของ OKUMA ทั้ง 9 บริษัทในการจัดแสดงภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์, การสาธิตวิธีการใช้งานและงานสัมมนาของผู้ผลิตแต่ละรายโดยมีผู้เข้าร่วมงานนี้มากกว่า 100 ท่านและปิดฉากลงด้วยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่

 
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Samurai Asia