Yamazen ( Thailand )

Global Machinery Trading Solution Provider

งานสัมมนาในรอบ 2 ปี ที่จัดขึ้นโดยบริษัท “Yamazen Thailand” ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรรายใหญ่และบริษัท “Citizen Machinery Asia” ผู้ผลิตเครื่อจักรกลในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 63 ที่ผ่านมา สถานที่จัดงานในครั้งนี้เป็นโรงงานผลิตของบริษัท Citizen Machinery Asia โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 140 ท่านในช่วงระยะเวลา 2 วัน คุณ Hirata บริษัท Yamazen Thailand กล่าวว่า “เครื่อง LFV ได้เริ่มวางจำหน่ายมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว แม้จะมีการติดตั้งแล้วก็จริง แต่ลูกค้าจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ ? แนวคิดของชาวญี่ปุ่นและชาวไทยนั้นมีความสอดคล้องกันหรือไม่? เราจึงได้จัดงานสัมมนานี้ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขข้อกังวลใจดังกล่าวของลูกค้า ”

 

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Samurai Asia