Yamazen ( Thailand )

Global Machinery Trading Solution Provider

เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ทีมซามูไรเอเชียได้มีโอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นที่โชว์รูมของบริษัท YAMAZEN THAILAND

งานแสดงสินค้าภายใต้ชื่อว่า “นวัตกรรมการผลิต (Manufacturing Innovation)” ในครั้งนี้มีการจัดแสดง “นวัตกรรม” ที่ใช้ในพื้นที่การผลิตตามชื่อที่ใช้เรียกงาน นอกจากนี้ยังมีงานสัมมนาและสาธิตผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเครื่องจักรกล (Brother), ผู้ผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องจักรกล (SIAM NIKKEN (บริษัทในประเทศไทยของ NIKKEN) อีกด้วย

ทั้งนี้เราได้สัมภาษณ์คุณโอคุระจากบริษัท YAMAZEN THAILAND, คุณฮายาชิจากบริษัท BROTHER COMMERCIAL (THAILAND) LIMITED และคุณคอนโดจากบริษัท SIAM NIKKEN อีกด้วย

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Samurai Asia