Yamazen ( Thailand )

Global Machinery Trading Solution Provider

สำนักงานขายสาขาปิ่นทองของบริษัท YAMAZEN THAILAND ได้เริ่มจัด งานแสดงสินค้า YAMAZEN Special Private Show 2020 (Made To Order) โดยจัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับปีนี้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าบริษัทเดียว ในครั้งนี้จึงขอแนะนำงานแสดงสินค้ารูปแบบใหม่ (Private show) ที่บริษัทของเราได้จัดขึ้น

 

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Samurai Asia