Yamazen ( Thailand )

Global Machinery Trading Solution Provider

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ซิติเซ็น แมชชินเนอรี่ เอเซีย จำกัด ได้ทำพิธีเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ ในบริเวณของ บริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานเปิดตัวโชว์รูมใหม่แห่งนี้มีแขกผู้มีเกียรติ ลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในงาน โชว์รูมใหม่แห่งนี้มีพื้นที่ขนาด 1,845 ตารางเมตร

วัตถุประสงค์การสร้างโชว์รูมใหม่แห่งนี้ก็เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการจัดแสดงเครื่องจักร Cincom & Miyano ให้มากขึ้น พร้อมทั้งนำเสนอบริการหลังการขายในรูปแบบ Remote Service การให้บริการโซลูชั่นใหม่ๆ รวมไปถึงการจัดสถานที่เพื่อใช้เป็น Technical School สำหรับให้บริการลูกค้า โดยหวังว่าจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเชื่อมต่อกับตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าให้มากกว่าที่เคยได้รับ

ในวันเดียวกันนี้ บริษัทฯ ยังได้มีพิธีส่งมอบเครื่อง Cincom ที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายครบ 20,000 เครื่องให้แก่ลูกค้าด้วย ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของบริษัทฯ ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตและจำหน่ายเครื่อง Cincom ได้ถึง 20,000 เครื่องภายในระยะเวลา 20 ปีของการก่อตั้งบริษัทฯ และบริษัทฯ จะยังไม่หยุดความภาคภูมิใจเพียงเท่านี้ บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุงการกระบวนการทำงานเพื่อผลิตเครื่องจักร และนำเสนอบริการที่ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด  “To Be Excellent”