Yamazen ( Thailand )

Global Machinery Trading Solution Provider

🪧งานสัมมาแบบexclusive โดยยามาเซ่นประเทศไทยร่วมกับ Brother กลับมาอีกครั้งต้อนรับต้นปี 2567✨

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา รอบนี้เรายกทัพมากันที่ บริษัท Yoshitake Works (Thailand)  บรรยากาศในการสัมมนาเป็นไปด้วยความครึ้กครื้นและอัดแน่นไปด้วยความรู้แบบจัดเต็มจากผู้เชี่ยวชาญอีกเช่น  โดยการสัมมนาครั้งนี้ นอกจากจะมีการจัดบรรยายตามหัวข้อที่ลูกค้าสนใจแล้ว เรายังมีการจัดเทรนนิ่งการทำงานให้ลูกค้าที่หน้าเครื่องจักร และการทดลองใช้งานจริง  ในงานสัมนาครั้งนี้ มีตารางการหัวข้อการจัดสัมมนา ดังนี้

  • Training Brother special M-code G-Code
  • Update Brother machine line up introduction
  • Energy-saving technology
  • On-Site training with actual machine

หัวข้อดังกล่าวเกิดจากการที่ลูกค้ามีความสนใจเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเครื่องจักรพื้นฐาน โปรแกรมในการทำงาน และการเทรนนิ่งหน้างานจริง จึงเกิดเป็นหัวข้อสัมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ถามตอบ ปัญหาต่างๆ และเป็นการซัพพอร์ทลูกค้ายามาเซ่นที่มีความสนใจในเครื่องจักร และเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ผ่านการสัมมนาและรับชมการทำงานของเครื่องจักรอย่างใกล้ชิด

📍หากลูกค้าท่านใด มีความต้องการให้ยามาเซ่นจัดงานสัมมนาแบบ private ในหัวข้อที่ลูกค้าสนใจในครั้งถัดไป ลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ตาม QR Code ด้านล่าง

(Scan เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วม)

โอกาสดีๆแบบนี้เป็นของคุณนะคะ!


🪧Exclusive seminar event By Brother cooperated with Yamazen Thailand is back again! Gearing up to welcome the beginning of 2024✨

On the past January 22, 2024, this time we moved our troops to Yoshitake Works (Thailand) Company. The atmosphere in the seminar was lively and packed full of knowledge from the experts. In addition to organize lectures on topics that customers are interested in, we also provide the on-site training for customers with the actual machine and actual operation. In this seminar, there is a schedule of seminar topics as follows:

  • Training Brother special M-code G-Code
  • Update Brother machine line up introduction
  • Energy-saving technology
  • On-Site training with actual machine

These topics arose from customers’ interest in how to operate basic machines, program and on-site training with the actual machine. Thus, the topics of the seminar was held in order to give customers an opportunity to ask and solve various problems and to support Yamazen customers who are interested in machinery or plan to invest through the seminar.

📍If any customers would like us to join the  Compact Seminar upon requested topics for the next time, you can now scan QR Code for the pre-register as below;

(Scan for the pre-registration)

A great opportunity like this is yours!