Yamazen ( Thailand )

Global Machinery Trading Solution Provider

ต้อนรับปีใหม่ด้วย After  Sales Service จาก ยามาเซ่น 👷‍♂️🛠️

🎉 หลังจากส่งท้ายปีที่ผ่านมาด้วยการเข้าไปติดตั้งเครื่องจักรแบรนด์ Okuma โมเดล MU6300L ให้กับลูกค้าของเรา บริษัท ทูล แอนด์ โมลด์ แอพพลิเคชั่นจำกัด ครั้งนี้ก็ถือเป็นการต้อนรับปีใหม่ด้วยบริการหลังการขายด้วยทีมงานมืออาชีพจาก ยามาเซ่น ประเทศไทย ที่เข้าไปเทรนนิ่งการใช้งาน การดูแลรักษาและสอนการทำงานของตัวเครื่องจักรให้กับลูกค้าคนพิเศษของเรา

 

🙏 ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจและใช้บริการจากเรา บริษัท ยามาเซ่น ประเทศไทย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายโซลูชันและเครื่องจักรระดับโลก 🌐

 

 

ทีมงานจากยามาเซ่น ประเทศไทย และ บริษัท ทูล แอนด์ โมลด์ แอพลิเคชั่น จำกัด

 

 

 

 

 

หากลูกค้าท่านใดมีความต้องการที่จะใช้บริการกับทางยามาเซ่น สามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางดังนี้