Yamazen ( Thailand )

Global Machinery Trading Solution Provider

Mitutoyo MiCAT Planner โปรแกรมที่จะช่วยให้การเขียนโปรแกรมวัดชิ้นงานสำหรับเครื่อง CMM เป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็วอย่างคิดไม่ถึง

 • ประหยัดเวลาในการเขียนโปรแกรมกว่า 95%
 • ลดกำลังคนในการเขียนโปรแกรม
 • ไม่เกิดความเสียหายต่อหัวโพรบจากการเขียนโปรแกรมผิดพลาด
 • มั่นใจในประสิทธิภาพสูงสุดด้วยภาพจำลองการวัดก่อนวัดงานจริง
 • ลดปัญหาเรื่องความรู้ทางเทคนิคของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้การเขียนโปรแกรมเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • อธิบายคุณสมบัติที่ไม่สามารถวัดได้ ช่วยให้ปรับปรุง ต่อยอด พัฒนาการวัดได้หลากหลายยิ่งขึ้น

 

ข้อดีของการใช้ MiCAT Planner

ง่าย เร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ – ลดเวลาเขียนโปรแกรมสูงสุด 95 เปอร์เซ็นต์

ในการเขียนโปรแกรมวัดชิ้นงานปกติอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงถึงหลายวัน เมื่อนำแบบจำลองสามมิติที่มีการกำหนดขนาดและความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตเอาไว้ (GD&T) และแบบจำลองสามมิติที่มีการกำหนดคำสั่งหรือข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม (MBD) มาใช้งานร่วมกับ MiCAT Planner จะสามารถสร้างโปรแกรมการวัดทั้งหมดโดยอัตโนมัติด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง และลดเวลาในการตั้งโปรแกรมลงได้ 65–95 เปอร์เซ็นต์

 

ตอบสนองความต้องการด้านการผลิตที่ท้าทายด้วยระบบการวัดอัตโนมัติ

ความสามารถในการตั้งโปรแกรมอัตโนมัติของ MiCAT Planner ทันกับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบอย่างรวดเร็วเพื่อให้รอบการผลิตสั้นลง ลดเวลาการตั้งค่า และเพิ่มเวลาทำงานของเครื่องจักร

 

สร้างแผนการวัดและการเขียนโปรแกรมโดยอัตโนมัติ

MiCAT Planner จะระบุ GD&T จากโมเดล 3 มิติที่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์และการผลิต (PMI) หลังจากนั้น จะกำหนดแผนการวัด และสร้างโปรแกรมการวัดโดยอัตโนมัติจากข้อมูลนั้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าแรงในการเขียนโปรแกรมชิ้นงาน

 

กำจัดความผันแปรและข้อผิดพลาด

ตัวแก้ไขกฎของ MiCAT Planner สามารถตั้งค่ากำหนดแนวทางการวัดที่สอดคล้องกันเพื่อขจัดความผันแปรที่อาจเกิดขึ้นระหว่างโปรแกรมเมอร์ CMM หลายคนได้

 

วัดได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ฟังก์ชันการปรับเส้นทางและโพรบ จะเลือกเส้นทางการวัดที่สั้นที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงโพรบน้อยที่สุดแบบอัตโนมัติ เพื่อให้สามารวัดชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว

 

ทดลองใช้ฟรี 60 วัน !

สนใจทดลองใช้งาน ติดต่องานสอนการใช้เครื่องมือวัดอื่นๆ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Mitutoyo MiCAT Planner is designed to make the process of programming measurement for CMM machines convenient, easy, and fast.

 • Save over 95% of the time spent on programming.
 • Reduce the manpower required for programming.
 • Minimize the risk of damage to probe heads due to programming errors.
 • Ensure maximum efficiency with measurement simulations before actual tasks.
 • Reduce technical knowledge issues among operators, standardizing the programming process.
 • Describe features that cannot be measured, aiding in continuous improvement, expansion, and diversified measurement capabilities.

 

Fast, Efficient, Easy – Up to 95% Less Programming Time

CMM program generation using standard CAD/CAM-based programming packages may require hours or even days. MiCAT Planner automates the entire CAD-based CMM programming process by using Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T) and part geometry contained within the Model Based Definition (MBD). This automatically generates the entire measurement program with just a few clicks — and reduces programming time by 65–95 percent.

 

Meet Challenging Production Demands with Measurement Automation

The automated programming capabilities of MiCAT Planner keep up with rapid design revision changes for shorter production cycles, reduced setup time and increased machine uptime.

 

Automated Measurement Plan and Programming

MiCAT Planner identifies GD&T from 3D models when included in the Product and Manufacturing Information (PMI), defines the measurement plan and automatically creates a measurement program from that data. This helps reduce labor costs in part programming.

 

Eliminates Variations and Errors

MiCAT Planner’s Rules Editor establishes consistent measurement guidelines to eliminate the variations that may occur between multiple CMM programmers.

 

Faster Measurements

An integrated path-and-probe optimization function automatically selects the shortest measurement path with the fewest probe changes to measure the part as quickly as possible.

 

Free Trial for 60 Days!

Contact us for a free trial and more information!