Yamazen ( Thailand )

Global Machinery Trading Solution Provider
 • CITIZEN

Cincom M16

เครื่องกลึงอัตโนมัติที่รองรับการแปรรูปชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนด้วยความเร็วสูง
เหมาะสำหรับการแปรรูปชิ้นส่วน IT และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์ของเรารองรับการแปรรูปชิ้นงานที่ซับซ้อนด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด ø16 มม.
และติดตั้งแกนหมุนความเร็วสูง / แกนหมุนเครื่องมือที่มีความเร็ว 32m/min รวมถึงมีการเร่งความเร็วในการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ด้วย CPU ที่มีความเร็วสูง จึงทำให้ปรับปรุงความสามารถในการผลิตได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมาพร้อมฟังก์ชันที่คำนึงถึงความสามารถในการใช้งานและความสะดวกสบายในการบำรุงรักษา เช่น แผงควบคุมการทำงานที่เคลื่อนย้ายได้ ซึ่งจะช่วยให้ตรวจสอบห้องตัดผ่านการดูจากหน้าจอการทำงานได้

หากกำลังมองหาเครื่องกลึง CNC อัตโนมัติในประเทศไทย โปรดติดต่อเรา

หมวดหมู่:

【คุณลักษะของสินค้า 

*สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกหรือติดต่อเรา

 •  มี 3 ประเภทให้เลือกตามรูปแบบการใช้งาน

 • การใช้งานและควบคุมการทำงานที่สะดวกสบาย
  แผงควบคุมทำงานที่เคลื่อนย้ายได้
  ・การแสดงผลผ่านหน้าจอต่างๆ ที่มองเห็นได้ง่ายและใช้งานง่าย
  ・ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับหล่อลื่นแบบรวมศูนย์และไม่จำเป็นต้องเติมจาระบีด้วยแรงงานคน
  ・มีกล่องรับชิ้นงานที่มีความยาวสูงสุด 125 mm

Error: Contact form not found.