Yamazen ( Thailand )

Global Machinery Trading Solution Provider
 • CKD

CKD – Cylinders with Brake, Lock / Pneumatic cylinders

Cylinders with Brake, Lock
Cylinders มี Brake, Lock ของ CKD ทรงประสิทธิภาพสูงและมีหลากหลายขนาด

 • Brake cylinder / φ16 – 40
 • Brake cylinder / φ40 – 180, φ125 – 180
 • Position locking compact cylinder
 • Free position locking large bore size cylinder / φ40〜100

หากท่านกำลังมองหากระบอกสูบนิวเมติก (Pneumatic Cylinder) ในประเทศไทย โปรดติดต่อเรา

หมวดหมู่:

【คุณลักษณะของสินค้า】

※สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกหรือติดต่อมาที่เรา

 • Brake cylinder / φ16 – 40
  Cylinders with Brake ตัวเบรคที่มีความน่าเชื่อถือสูงติดตั้งในกระบอกสูบ (Cylinder) แบบมาตรฐาน
  ・Stopping accuracy: ±1.0 mm หรือน้อยกว่า (Cylinder speed 300 mm/s, No load)
  ・รุ่นกระบอกสูบขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง
 • Brake cylinder / φ40 – 180, φ125 – 180
  Cylinders with Brake ตัวเบรคที่มีความน่าเชื่อถือสูงติดตั้งในกระบอกสูบ (Cylinder) แบบมาตรฐาน
  ・Stopping accuracy: ±1.0 mm หรือน้อยกว่า (Cylinder speed 300 mm/s, No load)
  ・รุ่นกระบอกสูบขนาดกลางกับกระบอกสูบขนาดใหญ่
 • Position locking compact cylinder
  กระบอกสูบ (Cylinder) รุ่นประหยัดพื้นที่โดยลดย่อความยาวของกระบอกสูบลงและติดตั้งกลไกล็อคตำแหน่ง ป้องกันการร่วง
 • Free position locking large bore size cylinder / φ40〜100
  กลไกป้องการล็อคแบบใหม่ ใช้งานได้ระยะยาวติดตั้งในกระบอกสูบแบบมาตรฐาน (ขนาดกลาง)
  ・สามารถเลือกล็อคเดินหน้า / ถอยหลังได้
  (สำหรับ Reverse lock direction นั้นสามารถถอดออกได้ง่ายแม้ว่าชิ้นงานจะถูกยึดอยู่)

หากท่านกำลังมองหากระบอกสูบนิวเมติก (Pneumatic Cylinder) ในประเทศไทย โปรดติดต่อเรา

Error: Contact form not found.