Yamazen ( Thailand )

Global Machinery Trading Solution Provider
 • Magnescale

Digital Gauge High Resolution Type

Digital gauge ที่สามารถตรวจวัดได้อย่างแม่นยำและเรียลไทม์จากการใช้เทคโนโลยีประมวลผลสัญญาณแบบพิเศษ

มีรูปทรงที่เพรียวบางโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของ STEM เพียงแค่ φ8mm และมีการใช้ Ball spline bearing ที่มีความทนทานสูง !

หมวดหมู่:

【คุณลักษณะของสินค้า】

※สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกหรือติดต่อมาที่เรา

 • ขอบเขตการตรวจวัด: 5mm, 12mm, 30mm
 • ความละเอียด: 0.1µm, 0.5µm
 • ความเร็วในการตอบสนองสูงสุด: 0.1µm 80m/min, 0.5 µm ความละเอียด 250m/min
 • ความแม่นยำ: 1µm p-p~1.7µm p-p (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
 • จำนวนครั้งในการเลื่อนสไลด์: มากกว่า 320 ล้านครั้ง (จากผลการทดสอบอย่างต่อเนื่องเมื่อเดือนมกราคม ปี 2021)
 • มี Origin ภายในตัว
 • โครงสร้างของ Bearing: เพิ่มประสิทธิภาพของการเลื่อนสไลด์จากการใช้ Ball spline bearing ที่มีความทนทานสูง
 • ระดับการป้องกัน: IP67 (กรณีที่มีการติดตั้งท่อลมแบบ Straight type, Right angle type)
 • สัญญาณ Output: เฟส A/B, Origin (Line-driver output แบบอาศัยความต่างศักย์ทางไฟฟ้า)
 • มีรุ่น Flange type ที่สามารถยึดติดได้อย่างแน่นหนา
 • สามารถใช้กับรุ่นที่ใช้แรงดันต่ำในการตรวจวัดได้ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

หากท่านกำลังมองหา Digital gauge ในประเทศไทย สามารถสอบถามบริษัทของเราได้

Error: Contact form not found.