• Showa Denki

Large Circulator – WR

Windracer WR เครื่องหมุนเวียนอากาศขนาดใหญ่/ปริมาณลมมากที่ช่วยปรับความไม่สม่ำเสมอของอากาศภายในโรงงาน

เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ, เหนี่ยวนำการเคลื่อนไหวของอากาศร้อนและไอน้ำและช่วยระบายอากาศในพื้นที่ เป็นต้น
เครื่องหมุนเวียนอากาศขนาดใหญ่ที่ควบคุมการไหลเวียนของอากาศภายในโรงงานหรือโกดัง

หากคุณกำลังมองหาเครื่องหมุนเวียนคุณภาพดีสำหรับโกดัง/โรงงานในประเทศไทย โปรดติดต่อเรา

หมวดหมู่:

【คุณลักษณะของสินค้า】

※สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกหรือติดต่อมาที่เรา

เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ, เหนี่ยวนำการเคลื่อนไหวของอากาศร้อนและไอน้ำและช่วยระบายอากาศในพื้นที่ เป็นต้น
เครื่องหมุนเวียนอากาศขนาดใหญ่ที่ควบคุมการไหลเวียนของอากาศภายในโรงงานหรือโกดัง

✔︎ เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ
สามารถส่งอากาศเย็นและอุ่นได้อย่างคงที่และมีประสิทธิภาพ เมื่อติดตั้งไว้ด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศ

✔︎ เหนี่ยวนำการเคลื่อนไหวของอากาศร้อนและไอน้ำ
ติดตั้ง Windracer จะช่วยให้สามารถถ่ายเทอากาศร้อนหรือไอน้ำภายในโรงงานไปยังพัดลมระบายอากาศได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

✔︎ ช่วยระบายอากาศในพื้นที่
ช่วยระบายอากาศให้แก่พนักงานที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานที่สภาพแวดล้อมมีความชื้นสูง
(มาตรการป้องกันความร้อนด้วยการระบายอากาศเฉพาะจุด)

หากคุณกำลังมองหาเครื่องหมุนเวียนคุณภาพดีสำหรับโกดัง/โรงงานในประเทศไทย โปรดติดต่อเรา

Error: Contact form not found.