Yamazen ( Thailand )

Global Machinery Trading Solution Provider
 • OHTAKE

OM-26M / OM-26R Series อุปกรณ์ป้อนสกรูเหล็กที่มีขนาดใหญ่และความเร็วสูง

อุปกรณ์ป้อนสกรูเหล็ก
ขนาดใหญ่ (300CC) และมีความเร็วสูง

 • เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูที่รองรับ: M2.0~M6.0
 • ความยาวตั้งแต่บ่าของสกรูลงไป: สูงสุด 25mm
 • สามารถบรรจุสกรูได้มากถึง 300CC
 • สามารถป้อนสกรูที่มีแหวนรองหรือ SW ได้
 • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการติดตั้ง Escaver
 • สามารถใช้แรงแม่เหล็กในการป้อนสกรูลงบนรางได้อย่างมีเสถียรภาพและมีโครงสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดการขัดตัวของสกรู
 • Option: Sensor ตรวจจับสกรูตกค้าง (TKA09452) สำหรับรุ่น OM-26R/M

หากท่านกำลังมองหาอุปกรณ์ป้อนสกรูในประเทศไทยแล้ว กรุณาสอบถามบริษัทของเราได้ในทันที

หมวดหมู่:

【คุณลักษณะของสินค้า】

※สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกหรือติดต่อมาที่เรา

 • เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูที่รองรับ: M2.0~M6.0
 • ความยาวตั้งแต่บ่าของสกรูลงไป: สูงสุด 25mm
 • สามารถบรรจุสกรูได้มากถึง 300CC
  กรณีของสกรูขนาด M3.0×12mm สามารถบรรจุได้มากถึง 780 ตัว
  *ปริมาตรมากกว่ารุ่น NSB Series ถึง 4 เท่า
 • สามารถป้อนสกรูที่มีแหวนรองหรือ SW ได้
 • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการติดตั้ง Escaver
  ・จากการติดตั้ง Escaver แบบหมุนทำให้สามารถป้อนสกรูด้วยความเร็วสูงและหยุดป้อนได้อย่างแม่นยำ
  ・สามารถแยกสกรูได้ทีละตัวทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องสกรูซ้อนทับกันในตอนที่นำออก
 • สามารถใช้แรงแม่เหล็กในการป้อนสกรูลงบนรางได้อย่างมีเสถียรภาพและมีโครงสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดการขัดตัวของสกรู
 • Option: Sensor ตรวจจับสกรูตกค้าง (TKA09452) สำหรับรุ่น OM-26R/M
  เป็น Sensor ที่ใช้ตรวจจับสกรูตกค้าง (TKA09452) สำหรับอุปกรณ์ป้อนสกรูอัตโนมัติรุ่น OM-26R/M Series
  จากการทำงานร่วมกับรุ่น OM-26R/M ทำให้สามารถตรวจจับปริมาณคงเหลือของสกรูได้
  อีกทั้งยังสามารถส่งสัญญาณแจ้งไปยังอุปกรณ์ภายนอกได้อีกด้วย

หากท่านกำลังมองหาอุปกรณ์ป้อนสกรูในประเทศไทยแล้ว กรุณาสอบถามบริษัทของเราได้ในทันที

Error: Contact form not found.