• Akamatsu

“ONIKAZE Heavy Smoker” (Oil Mist Collector)

Mist collector ประสิทธิภาพสูงที่จะมาพลิกโฉมพื้นที่การผลิตในประเทศไทย

ท่านสามารถนำ ONIKAZE Heavy Smoker ที่ได้รับการพัฒนาตามหลักการของ Mist collector นี้ไปใช้ได้ในหลายวัตถุประสงค์โดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการละลายน้ำหรือน้ำมัน สามารถให้อัตราการดูดซับละอองน้ำมันถึง 99.93% ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในแวดวงอุตสาหกรรม นับเป็น Mist collector ที่ง่ายต่อการซ่อมบำรุง ปราศจากเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน รวมทั้งมีประสิทธิภาพการทำงานสูงตามความต้องการของพื้นที่การผลิต
อัตราการดูดซับ : 99.93% (ขนาดอนุภาคใหญ่กว่า 0.3㎛ ขึ้นไป)
กรณีที่ไม่ใช้ไส้กรองประมาณ 99% (ขนาดอนุภาคใหญ่กว่า 0.5㎛ ขึ้นไป)
อุณหภูมิของอากาศที่ดูดเข้ามา : สูงสุด 75℃

หมวดหมู่: