Yamazen ( Thailand )

Global Machinery Trading Solution Provider
 • NIKKEN

Slim Chuck with Tin Bearing Nut

Holder slim chuck อเนกประสงค์ที่ใช้ในการแปรรูปได้หลากหลายประเภท

สามารถแปรรูปได้หลากหลายประเภททั้ง End mill, Drill, Reamer ฯลฯ
อีกทั้งยังสามารถแปรรูปชิ้นงานที่มีรูปร่างต่างๆตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.7~25.4mm หรือมีความยาว 60~300mm ได้อีกด้วย
จากการใช้ Taper collet 8° ทำให้เพิ่มแรงยึดจับมากขึ้นถึง 2 เท่าเมื่อเทียบกับ 16°
จากการใช้ TiN bearing ที่มีความแข็งแรง ทนทานสูงและมีความแม่นยำในการส่ายสูง (Run out)

หากท่านกำลังมองหา Chuck แต่ละประเภทในประเทศไทยแล้ว กรุณาสอบถามบริษัทของเราได้ในทันที

หมวดหมู่:

【คุณลักษณะของสินค้า】

※สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกหรือติดต่อมาที่เรา

 • Collet chuck
  เส้นผ่านศูนย์กลางในการยึดจับ: 0.7~25.4mm
  ความยาวของหัวจับ : 60~300mm
 • จากการใช้ TiN bearing ที่มีรูปร่างเฉพาะตรงตำแหน่ง Nut ทำให้มีความทนทานและความแม่นยำในการส่ายสูง (Run out)
  Bearing มีรูปทรงที่เรียบลื่นและมีความแข็ง HV2,200
  มีรูปร่างบางทำให้ Nut มีขนาดกะทัดรัด
 • มี Spec ที่สามารถหมุนด้วยความเร็วสูงได้
  Balance level G2.5
  จากการใช้ Nut รูปร่างพิเศษที่ไม่มีขอเกี่ยวทำให้สามารถลดแรงสั่นสะเทือนจากการหมุนด้วยความเร็วสูงได้

Error: Contact form not found.