Yamazen ( Thailand )

Global Machinery Trading Solution Provider
  • BROTHER

SPEEDIO R450X2

เครื่อง Machining Center แบบสลับโต๊ะงาน (Pallet change) สามารถในการเพิ่มผลผลิตอย่างมาก

“WASTE = ZERO”

หากคุณกำลังมองหาเครื่องจักรที่สามารถช่วยสร้างผลผลิตได้สูงในประเทศไทย โปรดติดต่อมาที่เราได้ทันที

หมวดหมู่:

คุณลักษณะของสินค้า

※สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกหรือติดต่อมาที่เรา

  • ลดเวลาการสูญเสียในการกัดชิ้นงาน จากการเคลื่อนที่พร้อมกันของโต๊ะงาน (table)และทูลแม็กกาซีน (ATC)
  • พื้นที่สำหรับการวางชิ้นงานกว้างมากขึ้น
  • ระยะเวลาในการเปลี่ยนทูลเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน

 

Error: Contact form not found.