• THK

THK Electric actuator

THK Electric Actuator อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการจัดทำระบบอัตโนมัติ !

Electric Actuator มักมีการนำไปใช้งานร่วมกับชิ้นส่วนขับเคลื่อน เช่น LM Guide, Motor ฯลฯ ส่วนมากมักนำไปใช้งานในส่วนต่างๆ ในกระบวนการผลิต เช่น การประกอบ, การแปรรูป, การตรวจสอบ, การขนส่ง ฯลฯ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดเวลาในการออกแบบและประกอบและจำเป็นต้องใช้หากต้องการจัดทำระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันกับ LM Guide

หมวดหมู่: