• Okamoto

เครื่องเจียระไนผิวแนวราบ ซีรีส์ ACC-SA1

เครื่องเจียระไนผิวแนวรุ่นใหม่ที่มีระบบแต่งหน้าหิน/กรีดหิน อัตโนมัติในตัว

 • เปิดตัวในฐานะรุ่นต่อจากซีรีส์ ACC-DX รุ่นก่อนหน้า และปรับปรุงความสามารถในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรโดยเปลี่ยน จากการทำงานโดยใช้สวิตช์เลือกสำหรับการควบคุมมาเป็นการทำงานบนหน้าจอระบบสัมผัส
 • ซีรีส์ ACC-SA1 ยังคงมาพร้อมกับการกำหนดค่าการประมวลผล : แบบหยาบ_แบบละเอียด_Sparkout :  เป็นระบบรอบการเจียรอัตโนมัติตามปกติ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ระบบแต่งหน้าหิน/กรีดหิน ระหว่างระบบรอบการเจียรอัตโนมัติได้
 • สามารถกำหนดค่าที่ต้องการลงบนหน้าจอสัมผัส , การแจ้งเตือนต่างๆจะแสดงบนหน้าจอเป็นลักษณะตัวอักษร , พร้อมกับฟังก์ชันการตรวจสอบสถานะการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ , สะดวกในการบำรุงรักษา
 • ชุดครอบโต๊ะงานเป็นสแตนเลสและเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของเครื่องเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
 • ติดตั้งปั๊มน้ำมันหล่อลื่น/ปั๊มระบบไฮดรอลิกภายนอกเครื่องจักร เพื่อป้องกันการเถ่ายเทความร้อนและการสั่นสะเทือน
 • เพิ่มความแม่นยำของแนว Cross Feed (แนวเข้า-ออก) โดยได้รับการพัฒนานำชุดเซอร์โวมอเตอร์มาใช้
หมวดหมู่:

【คุณลักษณะของสินค้า】

 • PSG52SA1 ขนาดของโต๊ะทำงาน500×200mm
 • PSG63SA1 ขนาดของโต๊ะทำงาน600×300mm
 • PSG64SA1 ขนาดของโต๊ะทำงาน600×400mm
 • PSG65SA1 ขนาดของโต๊ะทำงาน600×500mm
 • PSG84SA1 ขนาดของโต๊ะทำงาน800×400mm
 • PSG85SA1 ขนาดของโต๊ะทำงาน800×500mm
 • PSG105SA1 ขนาดของโต๊ะทำงาน1,000×500mm

Error: Contact form not found.