Yamazen ( Thailand )

Global Machinery Trading Solution Provider
  • THK

BNT / Ball Screw

เพลาสกรูแบบรีดรุ่น BNT (Rolled Ball screw Model BNT) ใช้เพลาสกรูที่รีดขึ้นรูปด้วยความแม่นยำสูง อีกทั้งขัดผิวเงาพิเศษ

คุณลักษณะพิเศษเพลาสกรูแบบรีด (Rolled Ball screw)
สามารถเลือกประกอบให้เหมาะสมกับการใช้งานได้จากเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Shaft Diameter) , ชนิดของน็อต (Nut) และ Lead ที่หลากหลายรูปแบบ

หมวดหมู่:

【คุณลักษณะของสินค้า】

※สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกหรือติดต่อมาที่เรา

คุณลักษณะพิเศษเพลาสกรูแบบรีด (Rolled Ball screw)
สามารถเลือกประกอบให้เหมาะสมกับการใช้งานได้จากเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Shaft Diameter) , ชนิดของน็อต (Nut) และ Lead ที่หลากหลายรูปแบบ
 
Ball screw ,Rectangular-Nut, Model BNT (No Preload Type)
น็อตบอลสกรู ชนิตตัวเหลี่ยมรุ่น BNT (แบบ No Preload)
ง่ายต่อการติดตั้งให้พอดีกับตัวเครื่องโดยไม่ต้องใช้ Housing เพราะมีรูสำหรับติดตั้งน็อตบนบอลสกรูชนิดตัวเหลี่ยมพร้อมอยู่แล้ว
(DN value : 50,000)

Error: Contact form not found.