Yamazen ( Thailand )

Global Machinery Trading Solution Provider
 • CGS

CAM-TOOL

CAD/CAM ที่ใช้สำหรับจัดทำแม่พิมพ์สำหรับงานฉีดขึ้นรูป / งานหล่อ / งานปั๊มขึ้นรูป และแม่พิมพ์ต่าง ๆ ช่วยให้การผลิตในประเทศไทยราบรื่นมากขึ้น !

ระบบ CAD/CAM สำหรับแม่พิมพ์ประเภท Surface modeler
สามารถใช้งานกับเครื่อง Machining center แบบ 3แกน และ 5แกนในโหมดการขึ้นรูปที่หลากหลายได้
สามารถรองรับการขึ้นรูปแม่พิมพ์ได้ตั้งแต่แม่พิมพ์ขนาดเล็กที่ต้องการความแม่นยำสูงไปจนถึงการขึ้นรูปแม่พิมพ์ขนาดใหญ่
นอกจากนี้ยังสามารถเลือกวิธีการขึ้นรูปที่ “มุ่งเน้นไปที่ความละเอียดของผิวของการขึ้นรูป” หรือ “มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพในการขึ้นรูป” ตามข้อกำหนดด้านคุณภาพและสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ได้

หากท่านกำลังมองหา CAD/CAM สำหรับการขึ้นรูปแม่พิมพ์ในประเทศไทยแล้ว กรุณาปรึกษาบริษัทของเราได้ในทันที

หมวดหมู่:

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

[ คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ ]

 • ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการคำนวณ CAM แบบพิเศษ (การคำนวณแบบ Surface)
  เป็นฟังก์ชั่นการคำนวณสร้าง Tool Path ที่ใช้ Tool สัมผัสไปกับรูปร่างโค้งของพื้นผิว Surface โดยตรง ทำให้ผิวของการ Cutting ชิ้นงานได้คุณภาพและมีความแม่นยำสูง
 • สามารถใช้ High feed สำหรับTool Radius ในการแปรรูปแบบหยาบได้
 • สามารถทราบขอบเขตที่ยังไม่ได้ Cutting ได้โดยอัตโนมัติ
 • มีฟังก์ชั่น Smoothing ที่ใช้สำหรับการขึ้นรูปแบบ 5 แกน สามารถใช้ฟังก์ชั่น Smoothing ในการเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของ Tool vector การหมุน ทำให้การเคลื่อนที่เคลื่อนได้อย่างราบรื่น จึงทำให้พื้นผิวภายหลังการขึ้นรูปแบบ 5 แกนมีคุณภาพมากขึ้น
 • มีการติดตั้ง Tool catalog ของผู้ผลิตที่สำคัญไว้ในโปรแกรม
 • ฟังก์ชั่นที่สามารถขึ้นรูปแม่พิมพ์ได้หลากหลาย ทำให้เพิ่มความละเอียดและประสิทธิภาพมากขึ้น
  • 2.5CAM/เจาะรู: มีฟังก์ชั่นสำหรับการขึ้นรูป 2 แกนหรือการแปรรูป 2 แกนครึ่ง ที่จำเป็นต่อการผลิตแม่พิมพ์ สามารถใช้งานเข้ากับ 3DCAM ได้อย่าง 100 % จึงทำให้สามารถจัดทำข้อมูลการขึ้นรูปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  • 3DCAM: สามารถป้องกันความแปรผันของโหลดที่เกิดขึ้นจริงและสามารถขึ้นรูปเหล็กที่มีความแข็งสูงได้อย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพ
  • 5AXIS CAM: สามารถขึ้นรูปแบบ 5 แกน โดยการทำงานแบบ 3 แกนได้อย่างแม่นยำ
 • มีการติดตั้งฟังก์ชั่นช่วยเหลือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้สูงขึ้น
 • มีการจัดเตรียมโซลูชันของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ช่วยจัดทำระบบอัตโนมัติและลดจำนวนพนักงาน

 

[ เงื่อนไขทางด้านระบบ ]

 • OS :
  Windows 10 Pro 64bit
  Windows 10 Education 64bit
 • CPU : Multi core processor
 • RAM : มากกว่า 16GB
 • HDD : มากกว่า 80GB (รวม OS)
 • Graphics : Open-GL (NVIDIA Quadro) แนะนำมากกว่า 1GB
 • Office : Microsoft Excel 2007 ขึ้นไป

 

วิดีโอสาธิตการตัดด้วยเครื่อง Brother

 

วิดีโอสาธิตการตัดด้วยเครื่อง Okuma

Error: Contact form not found.