Yamazen ( Thailand )

Global Machinery Trading Solution Provider
  • CGS

CAM-TOOL Prime

สามารถสร้างข้อมูล NC data ได้อย่างรวดเร็ว, ถูกต้องและปลอดภัย

“CAM-TOOL ES Option” ที่นำมาแนะนำในครั้งนี้มีการวางจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมาก่อนหน้านี้แล้ว ในฐานะของคำสั่งเพิ่มเติม (Option command) ของ “CAM-TOOL” ระบบ CAD/CAM System ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเราที่ได้วางจำหน่ายไปเมื่อช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2018 เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ “ใช้งานง่าย”, “สามารถสร้างข้อมูล NC data ได้อย่างรวดเร็ว, ถูกต้องและปลอดภัย” นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว “CAM-TOOL PRIME+ (Plus)” ซึ่งมีการติดตั้ง ES Option ใน “CAM-TOOL PRIME” ระบบ CAD/CAM System ระดับกลาง (Middle range) ซึ่งเป็นสินค้าเชิงกลยุทธ์ในต่างประเทศของบริษัท CGS อีกด้วย

หมวดหมู่:

【คุณลักษณะของสินค้า】

※สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกหรือติดต่อมาที่เรา

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นประสบกับปัญหาใหญ่เกี่ยวกับข้อกฎหมายว่าด้วยจำนวนชั่วโมงการทำงาน อาทิ “การปฏิรูปรูปแบบการทำงาน” ฯลฯ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แม้ในสถานประกอบการผลิตแม่พิมพ์เองก็ตาม , ความยากลำบากในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนื่องจากบุคลากรด้านการผลิต มีเป็นจำนวนน้อยทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอาเซียน, การขาดแคลนพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน CAD/CAM ซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน ฯลฯ นอกจากนี้จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปในรูปแบบของ New normal จึงคาดการณ์ว่าคงไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากจะต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องตามอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

“CAM-TOOL ES Option” ที่นำมาแนะนำในครั้งนี้มีการวางจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมาก่อนหน้านี้แล้ว ในฐานะของคำสั่งเพิ่มเติม (Option command) ของ “CAM-TOOL” ระบบ CAD/CAM System ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเราที่ได้วางจำหน่ายไปเมื่อช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2018 เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ “ใช้งานง่าย”, “สามารถสร้างข้อมูล NC data ได้อย่างรวดเร็ว, ถูกต้องและปลอดภัย” นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว “CAM-TOOL PRIME+ (Plus)” ซึ่งมีการติดตั้ง ES Option ใน “CAM-TOOL PRIME” ระบบ CAD/CAM System ระดับกลาง (Middle range) ซึ่งเป็นสินค้าเชิงกลยุทธ์ในต่างประเทศของบริษัท CGS อีกด้วย

 

CAM-TOOL Series / แนะนำฟังก์ชั่นการทำงานของ “CAM-TOOL PRIME+”

CAM-TOOL Series เป็นระบบสร้างแม่พิมพ์อเนกประสงค์ที่รวมการทำงานเข้ากับ CAD/CAM ภายใต้แนวคิดของ “การสร้างแม่พิมพ์ตามที่ต้องการได้อย่างอิสระและยืดหยุ่น” ได้รับการนำไปใช้งานโดยผู้ผลิตแม่พิมพ์จำนวนมากตั้งแต่ผู้ผลิตแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ไปจนถึงแม่พิมพ์ที่ต้องการความละเอียดสูงโดยไม่จำกัดถึงประเภทของแม่พิมพ์, ผู้ผลิตสินค้าและมีการขอใบอนุญาตในภูมิภาคอาเซียนแล้วเป็นจำนวนมากกว่า 350 ฉบับด้วยกัน

  • ระบบ CAD/CAM System สำหรับสร้างแม่พิมพ์แบบ Surface Modeler ช่วยสนับสนุนการทำงานพร้อมกันทั้ง 5 แกน ไปจนถึงโครงสร้างหลายชั้นทำให้สามารถรองรับเทคโนโลยีขั้นสูงของแม่พิมพ์และความต้องการที่หลากหลายได้
  • ระบบ 3D CAD/CAM System สำหรับมืออาชีพที่ต้องการผลลัพธ์, ความน่าเชื่อถือและฟังก์ชั่นที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีของ CAM-TOOL เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, ลดจำนวนพนักงานและต้นทุน

 

【CAM-TOOL PRIME+ สินค้ากลยุทธ์ในต่างประเทศของบริษัท CGS】

  • สามารถขยายภาพของชิ้นงานและมีชุดคำสั่งที่ช่วยให้การสร้างข้อมูล NC มีขั้นตอนที่น้อยที่สุดได้
  • จากการสร้างและใช้องค์ความรู้และข้อมูลด้าน Tooling ของแต่ละบริษัทในรูปแบบที่เป็น “Template ในการประมวลผลทำให้สามารถกัดแม่พิมพ์โดยไม่มีความผันผวนจากผู้ใช้งานที่แตกต่างกันได้
  • มีการติดตั้งฟังก์ชั่นที่เหมาะสมที่สุดของ NC data และฟังก์ชั่นการจำลองการขึ้นรูป ในรุ่นมาตรฐานทำให้สามารถสร้างข้อมูล NC data ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  • สามารถคำนวณรูปร่างของชิ้นงานหลายชิ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทำให้ลดระยะเวลาในการรอการคำนวณของ CAM ได้

เราได้จัดเตรียมวิดีโอสาธิตการทำงานในรูปแบบของ Shop floor เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของ CAM-TOOL PRIME+ ซึ่งเป็นวิดีโอสาธิตการทำงานของผู้ผลิตสินค้ารายหนึ่ง ซึ่งได้ถ่ายทำกันในโชว์รูมของบริษัท MAZAK THAILAND เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ วิศวกรของบริษัทเราใช้ CAM-TOOL PRIME+ ในการจัดทำข้อมูล NC data สำหรับการกัดงานอิเล็กโทรด (Electrode) และกัดงานด้วยเครื่อง VC-PRIMOS 400 SG ของบริษัท MAZAK

 

 

 

จัดทำข้อมูล NC data ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ขั้นตอนการประมวลผลและการคำนวณ CAM ที่เหมาะสมที่สุด

ไม่เพียงแค่ใช้เป็น Template สำหรับการกำหนดเงื่อนไขและรูปร่างของ Tool ที่ใช้ในการกัดหยาบไปจนถึงการเก็บรายละเอียดเท่านั้น แต่ CAM-TOOL PRIME+ ยังสามารถบันทึกข้อมูล อาทิ ขอบเขตในการกัดซึ่งรวมถึงความสูงไปจนถึงการตั้งค่าการจำลองการกัดได้อีกด้วย จากสิ่งนี้ทำให้สามารถสร้างข้อมูล NC data ที่ถูกต้องได้ เพียงแค่เลือก Template เท่านั้นและไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆกับข้อมูล 3D data (อาทิ ข้อมูล Iges, Step, Parasolid ฯลฯ) ที่มักได้รับการร้องขอจากทางแผนกออกแบบเป็นพิเศษอีกด้วย

Error: Contact form not found.