Yamazen ( Thailand )

Global Machinery Trading Solution Provider
 • CGS

spGate

ซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Multi-translator รุ่น spGate (บริษัท Armonicos)

ซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อเข้ากับ CAD/CAM/CAE/CAT
สามารถเปลี่ยนข้อมูล CAD 3D ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ CAD/CAM/CAE/CAT เช่น การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงาน, การแก้ไขข้อมูลให้เหมาะสมกับกระบวนการได้
นับเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท Armonicos ซึ่งมีจุดแข็งด้านเทคโนโลยี 3 ประการ คือ การประมวลผลรูปร่างแบบ 3 มิติ, การจัดทำ CAD framework และการจัดทำ Product model
ทางบริษัท CGS เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์นี้ให้แก่ท่าน ในประเทศไทยได้

หมวดหมู่:

【คุณลักษณะของสินค้า】

※สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกหรือติดต่อมาที่เรา

ฟังก์ชันการทำงาน

 • ด้านแม่พิมพ์
  การตรวจสอบ Under cut, ความโก่งของผิวโมเดล, เติมผิวและปรับแต่งผิวโมเดลให้เรียบ, การแก้ไข (ปรับให้ผิวแม่พิมพ์ให้มีความสม่ำเสมอกัน), การกำหนดทิศทางของผิว Surface Model ได้
 • ด้านการวิเคราะห์
  การลบ Fillet (ทั้ง Fillet ทั่วไปและ Corner Fillet), การลบ Fillet เฉพาะส่วน (ที่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน), การลบมุม C, การลบส่วน Boss หรือรอยบาก และการรวมผิวระนาบเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติ
 • ด้านการออกแบบ
  การลบพื้นผิวที่ซ่อนอยู่, การแปลงรูปร่างภายนอกของพื้นผิวโมเดล 3 มิติให้เป็น 2 มิติ, การแก้ไขรูปทรงที่ซับซ้อน (การแยก)
 • ด้านการตรวจสอบและแก้ไข
  การตรวจสอบการชนและสัมผัสของผิวโมเดล, การจดจำรูปร่างและแยกสี, การเปรียบเทียบรูปร่าง, การตรวจสอบจุดบกพร่อง (ตรวจสอบโดยใช้ PDQ Guideline), การแก้ไขโดยอัตโนมัติและแบบ Manual
 • ด้านการถ่ายโอนข้อมูล
  การป้อนและโอนข้อมูล 3D (Translator)

 

Error: Contact form not found.