Yamazen ( Thailand )

Global Machinery Trading Solution Provider
  • CKD

Cylinder

อุปกรณ์นิวแมติก (Cylinder) ช่วยเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักมากโดยอาศัยแรงดันลม ! ทั้งหมดก็เพื่อประหยัดแรงงาน

อุปกรณ์นิวแมติก (Cylinder) ที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักมากโดยอาศัยแรงดันลมนี้มักถูกนำไปใช้งานในหลากหลายสาขาของอุตสาหกรรมการผลิต บริษัท CKD เรามีอุปกรณ์นิวแมติกหลากหลายชนิดที่ช่วยให้ท่านสามารถประหยัดแรงงานและจัดทำระบบอัตโนมัติขึ้นมาในพื้นที่การผลิตได้ นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนระบบ FA ให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยอีกด้วย

หมวดหมู่: