• OHTAKE

LS / LV / LF Series อุปกรณ์ป้อนสกรูยาวที่มีขนาดใหญ่

อุปกรณ์ป้อนสกรูยาวที่มีขนาดใหญ่
เหมาะสำหรับสกรูหรือ Bolt ที่ใช้ในงานประกอบรถยนต์, งานก่อสร้างและงาน Reform !

 • เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูที่รองรับ: M3.0~M8.0
 • ความยาวตั้งแต่บ่าของสกรูลงไป: สูงสุด 25 / 50mm
 • มีขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุสกรูได้ถึง 1,000 / 1,300CC
 • ใช้ได้กับสกรูเหล็กเท่านั้น
 • แม้ชิ้นงานจะมีขนาดใหญ่ก็สามารถลำเลียงและป้อนสกรูในแนวนอนได้
 • สามารถตั้งค่าการนับจำนวนได้สูงสุดถึง 999 ตัวจึงไม่จำเป็นต้องลำบากในการตรวจสอบปริมาณสกรู
 • สามารถเลือกรูปแบบของการนำออกได้ถึง 6 รูปแบบตามลักษณะของชิ้นงานและการใช้งานได้

หากท่านกำลังมองหาอุปกรณ์ป้อนสกรูในประเทศไทยแล้ว กรุณาสอบถามบริษัทของเราได้ในทันที

หมวดหมู่:

【คุณลักษณะของสินค้า】

※สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกหรือติดต่อมาที่เรา

 • เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูที่รองรับ: M3.0~M8.0
 • ความยาวตั้งแต่บ่าของสกรูลงไป: สูงสุด 25 / 50mm
 • มีขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุสกรูได้ถึง 1,000 / 1,300CC
 • ใช้ได้กับสกรูเหล็กเท่านั้น
 • แม้ชิ้นงานจะมีขนาดใหญ่ก็สามารถลำเลียงและป้อนสกรูในแนวนอนได้
 • สามารถตั้งค่าการนับจำนวนได้สูงสุดถึง 999 ตัวจึงไม่จำเป็นต้องลำบากในการตรวจสอบปริมาณสกรู
 • สามารถเลือกรูปแบบของการนำออกได้ถึง 6 รูปแบบตามลักษณะของชิ้นงานและการใช้งานได้
  ・แบบ Manual
  ・แบบใช้ Robot
  ・แบบใช้คันโยก
  ・การปล่อยออกด้วยจำนวนที่ตั้งค่าไว้
  ・การปล่อยลงในกล่องด้วยจำนวนที่ตั้งค่าไว้
  ・การปล่อยลงในรางด้วยจำนวนที่ตั้งค่าไว้

หากท่านกำลังมองหาอุปกรณ์ป้อนสกรูในประเทศไทยแล้ว กรุณาสอบถามบริษัทของเราได้ในทันที

Error: Contact form not found.