Yamazen ( Thailand )

Global Machinery Trading Solution Provider
  • CITIZEN

Cincom A20

เครื่อง CNC 5 แกนที่ได้รับการพัฒนาทั้งด้านการทำงานและต้นทุนมากขึ้น

รุ่น A20 ที่ช่วยประหยัดต้นทุนได้มากขึ้นนี้มีวางจำหน่ายที่ประเทศไทยในฐานะของเครื่องแปรรูปแบบ 5 แกนที่สามารถใช้กับชิ้นงานขนาด Φ20 ได้ นอกเหนือไปจากการติดตั้งฟังก์ชั่นช่วยในการเปลี่ยน Tool แบบ Guidebush และ Guidebush-less แล้ว ยังได้มีการยกระดับความสามารถของเครื่องจักร เช่น จำนวนรอบในการหมุนหรือความยาวของ Chuck ฯลฯ ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องจักรที่ง่ายต่อการซ่อมบำรุงเป็นอย่างยิ่ง

หมวดหมู่:

【คุณลักษณะของสินค้า】

※สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกหรือติดต่อมาที่เรา

・จำนวนรอบการหมุนของ Main spindle สูงสุด: 10,000 (min)
・200mm/1 chuck
・สามารถใช้กับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่สุดถึง Φ25 (Option)

 

Error: Contact form not found.